Ibland när Födelsehuset vill driva någon större fråga gör vi det i projektform. Vi har då möjlighet att ansöka om pengar och avlöna de som arbetar i projektet.

Vårt första projekt var Doula & kulturtolk som initierades 2008. I detta projekt utbildades invandrarkvinnor att bli kulturtolksdoulor, som ger förlossningsstöd till icke-svensktalande kvinnor i Sverige. Doula & kulturtolk fick så bra resultat att det fick fortsatt finansiering och övergick till en ordinarie verksamhet. Läs mer på www.doulakulturtolk.se

2013 startades projektet “Rätt att föda”, som handlade om att belysa mänskliga rättigheter under graviditet och barnafödande. Projektet mynnade ut i rapporten “Vem äger kvinnans kropp under graviditet och barnafödande?”. Rapporten kan du läsa här [pdf]

Detta projekt är nu avslutat men Födelsehuset fortsätter att driva frågor om rättigheter i samband med födande.