Födelsehuset arbetar brett med påverkansarbete kring mödravård och förlossningsvård på olika nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi arbetar för en jämlik vård i landet, för större kontinuitet under graviditet, födande och eftervård, för en differentierad förlossningsvård med valmöjligheter och för att bevaka födande kvinnors rättigheter. Nedan ser du några exempel på evenemang, möten och utredningar Födelsehuset har deltagit i.

 • Deltagande i SKLs kartläggning av patientfokuserad graviditets- och förlossningsvård oktober 2017
 • Möte om förlossningsvården med socialminister Annika Strandhäll oktober 2017
 • Deltagande i Myndighetens för vård- och omsorgsanalys uppföljning av regeringssatsningen på förlossningsvården oktober 2017
 • Deltagande i workshop om kvinnors upplevelse av graviditet, förlossning och eftervård hos SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) september 2017
 • Föreläsning och paneldebatt om informerat samtycke i förlossningsvården under SFOG-veckan augusti 2017
 • Deltagande och tal i Riksmarsch för bättre förlossningsvård augusti 2017
 • Tal på Sveriges Kvinnolobbys arrangemang om förlossningsvården i Almedalen juli 2017
 • Deltagande i workshop om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa hos SKL april 2017
 • Deltagande i SKLs kartläggning av kompetensförsörjning inom förlossningsvården februari 2017
 • Deltagande i Socialstyrelsens kartläggning Vård efter förlossning februari 2017
 • Föreläsning om informerat samtycke på Barnmorskeförbundets och SFOGs temadag om individualiserad förlossningsvård oktober 2016
 • Almedalen juli 2016
 • CEDAW skuggrapport och deltagande i FN-kommitténs möte i Geneve april 2016
 • Deltagande i SKLs kartläggning av förbättringsområden i förlossningsvården ur ett patientperspektiv februari 2016