Födelsehuset har tagit fram konceptet Doula & kulturtolk där doulor hjälper gravida och födande på deras eget modersmål i kontakt med mödrahälsovård, förlossning och BB-vård.

Läs mer på www.doulakulturtolk.se