Brukarrådet är länken mellan brukarna (vi som föder barn och föds) och förlossningsvården. Vi finns för att vara delaktiga i hur mödra–och förlossningsvårdens verksamheter ska bedrivas och se ut. Födelsehuset har sedan 2009 ett etablerat brukarråd i Göteborg. Även i Stockholm har det hållits möten, och Halland är också på gång. Vi arbetar för att starta upp brukarråd på många orter runt om i Sverige. Är du intresserad av att starta upp brukarråd på din ort? Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kommer igång.

 

I Göteborg träffar vi enhetscheferna för obstetrik, förlossning och BB på Sahlgrenska Universitetssjukhus ca 1-2 gånger/år för att diskutera verksamheten, samt att vi är med på den årliga brukarrådsträffen med ett flertal andra brukarorganisationer på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi har även varit med i diskussionerna av hur nya förlossningen och BB på Östra sjukhuset ska se ut. Har du åsikter som du vill att vi framför? Eller vill du själv vara med i brukarrådet så får du gärna kontakta oss.