Vilken vård som erbjuds vid födande varierar i olika länder. I vissa länder saknar många kvinnor tillgång till förlossningsvård, i andra länder är den förknippad med höga kostnader. Jämfört med detta är förstås den svenska graviditets- och förlossningsvården mycket bra. Det är dock ändå värt att jämföra med en del andra länder, som har en bättre organiserad förlossningsvård än vad Sverige har. Framförallt gäller detta flera västeuropeiska länder. Nedan följer några exempel på hur vården vid födande kan organiseras.

Norden

I Danmark, Norge och Island ser man annorlunda på kvinnors önskan att föda på sjukhus jämfört med Sverige. Organisation och riktlinjer varierar mellan länderna.

Danska kvinnor har fri tillgång till barnmorska oavsett var de föder. Det finns nationella riktlinjer som reglerar hur man ska arbeta med födslar utanför sjukhus och vården är offentligt finansierad. Danska barnmorskor har rätt att rekvirera de läkemedel som behövs för att hantera en födsel i hemmet. Alla kvinnor har rätt att få barnmorskeassistans i hemmet oavsett medicinska förhållanden. Man resonerar som så att genom att tillhandahålla barnmorskeassistans ökar man säkerheten jämfört med om man undanhåller denna service (och riskerar att kvinnan föder oassisterat). Däremot rekommenderas det i första hand till kvinnor utan komplikationer. I Danmark finns även barnmorskeledda enheter utanför sjukhus, som har avtal med och bekostas av regionerna. Dessa barnmorskeledda enheter är inriktade på lågriskfödande.

I Norge finns inte barnmorska tillgänglig över hela landet för födsel utanför sjukhus men det finns nationella riktlinjer och en födsel i hemmet är offentligt finansierad. I Norge finns även tillgång till mindre födelsekliniker, födestuer, som är små barnmorskeledda enheter. Dessa är inriktade på lågriskfödande. Genom att erbjuda födestuer har Norge möjlighet att minimera långa restider för kvinnor i värkarbete, Norge har ju precis som norra Sverige stora geografiska avstånd med låg befolkningstäthet.

På Island finns liksom i Norge nationella riktlinjer och offentlig finansiering av hemfödsel.

Exempel på barnmorskeledd enhet i Danmark: storkereden.nu
Exempel på hembarnmorskor i Danmark: hjemmefoedsler.dk

Nederländerna

I Nederländerna är det vanligt att föda utanför sjukhus. Ungefär 20% av kvinnorna föder sitt barn i hemmet. Det finns även tillgång till barnmorskeledda enheter utanför sjukhus, geboortecentrum, där lågriskkvinnor kan välja att föda. Efter födseln erbjuds stöd i hemmet av “kraamzorg”, en sköterska som hjälper till med amningsråd, barnskötsel, hushållssysslor och annat som den nyblivna mamman kan behöva stöd i. Kostnaderna täcks normalt av sjukförsäkringen. För den som vill föda på sjukhus (obstetrisk enhet) utan medicinska indikationer tillkommer dock en avgift för detta på drygt 300€.

Tyskland

I Tyskland finns fristående barnmorskeledda enheter, Geburtshäuser, där lågriskkvinnor kan välja att föda. De är små och hemliknande, och erbjuder även mödravård och eftervård. Födsel på dessa bekostas av sjukförsäkringen. Även hemförlossning finns tillgängligt, ofta assisteras dessa av barnmorskor som arbetar på ett Geburtshaus. Även hemförlossningar bekostas av sjukförsäkringen.

Exempel på Geburtshäuser:
geburtshaus-bielefeld.de
geburtshaus-charlottenburg.de
geburtshaus-hamburg.de

England

I England har kvinnor rätt att välja var de vill föda. De alternativ som erbjuds är hemförlossning, fristående barnmorskeledd enhet (FMU), barnmorskeledd enhet i anslutning till sjukhus (AMU) eller obstetrisk avdelning på sjukhus. Ungefär 2,3% föder hemma. England har ett stort fokus på kvinnans möjlighet att göra ett informerat val och det finns därför gott om information om de olika födelseplatserna. Läs mer här: https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/pages/where-can-i-give-birth.aspx