Har du bestämt dig för att du vill föda hemma assisterad av hembarnmorskor? Om du bor i Stockholm eller Umeå och är omföderska så står landstinget för kostnaden, prata med din hembarnmorska så hjälper hon dig att ansöka. Bor du någon annanstans i Sverige så finns ännu inte motsvarande möjlighet. Det är dock värt att ansöka ändå, om inte annat så för att visa att efterfrågan finns. Här är ett exempel på hur du kan skriva i din ansökan. Om någon detalj inte stämmer på dig så är det bara att anpassa utifrån dina egna förutsättningar.

“Begäran om bidrag till hemförlossning

Jag är gravid med beräknad födsel 20xx-xx-xx. Jag är omföderska med tidigare normala okomplicerade förlossningar, och denna graviditet är helt normal och utan komplikationer. Jag vill föda mitt barn hemma och begär därför ekonomiskt bidrag för barnmorskeassistans vid födseln. Detta i enlighet med min rätt att välja behandlingsalternativ enligt Patientlagen.

Emotser svar snarast möjligt!”

Skriv även med ditt namn, personnummer, adress, telefon och mail i din ansökan, samt skriv under med din namnteckning. Skicka ansökan till det landsting/region du bor i.