Födelsehuset står bland annat för valfrihet i vården. Det skulle vara stort om alla kliniker kunde ansluta sig till det nya vårdvalet som finns i Region Stockholm.

Efter den 20 augusti 2019 går det inte att välja hemförlossning i Region Stockholm. Nytt beslut har gjort att regionens förlossningskliniker kan erbjuda hemförlossningar, om de vill. De ska kunna teckna ett tilläggsuppdrag inom vårdvalet, som gör att deras barnmorskor kan åka hem till den kvinna som ska föda, i stället för att hon åker in till sjukhuset.

Vi rekommenderar att skriva till ditt sjukhus och ber dem ansluta sig till vårdvalet hemfödsel.

Om du bor i Umeå och är omföderska så står landstinget för kostnaden, prata med din hembarnmorska så hjälper hon dig att ansöka.

Bor du någon annanstans i Sverige så finns ännu inte något av alternativen. Det är dock värt att ansöka ändå, just för att visa att efterfrågan finns. Här är ett exempel på hur du kan skriva i din ansökan. Om någon detalj inte stämmer på dig så är det bara att anpassa utifrån dina egna förutsättningar.

“Begäran om bidrag till hemförlossning

Jag är gravid med beräknad födsel 20xx-xx-xx. Normal graviditet utan komplikationer. Jag vill föda mitt barn hemma och begär därför ekonomiskt bidrag för barnmorskeassistans vid födseln. Detta i enlighet med min rätt att välja behandlingsalternativ enligt Patientlagen.

Emotser svar snarast möjligt!”

Skriv även med ditt namn, personnummer, adress, telefon och mail i din ansökan, samt skriv under med din namnteckning. Skicka ansökan till det landsting/region du bor i.