Covid-19

Hem/Tagg: Covid-19

Ang. partner/stödperson med förkylningssymtom vid förlossning

Med anledning av rådande riktlinjer i flera regioner om att födande personers partner/medföljande stödperson inte får närvara vid förlossning om denne har förkylningssymtom vill vi uppmana till förberedelse. Att förbereda och planera för att en sådan situation kan komma att uppstå kan hjälpa att skapa så mycket trygghet och lugn som möjligt för födande och partners just nu. Ta gärna del av nedan lista med förslag på tankar och förberedelser ni kan göra för att säkerställa ett så bra förlossningsstöd som möjligt utifrån rådande förutsättningar. 1. Tillfrisknande: först och främst kan din partner/stödperson hinna tillfriskna till förlossningen. 2. Hemmatid: om ni känner er trygga med att vara [...]

23 april, 2020|Kategorier: Nyheter|Taggar: |

Coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av coronavirus covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens arbete med att begränsa samhällsspridning av infektion. Vi ser att enskilda förlossningskliniker och/eller regioner har ändrat reglerna kring antal stödpersoner under födseln. Födelsehuset vill betona vikten av att våra medlemmar exempelvis doulor och kulturtolkar fortsatt tillåts bistå föräldrar i form av den viktiga, evidensbaserade stödperson de är under födslar. I tider av otrygghet är doulan än viktigare som trygghetsskapande stödperson under den viktiga livshändelse som en födsel är! Födelsehuset uppmanar avslutningsvis i linje med allmänt förebyggande åtgärder mot smitta alla berörda att tillämpa god handhygien, undvika kontakt med sjuka människor samt stanna hemma vid minsta tecken på luftvägsinfektion (torrhosta, [...]

12 mars, 2020|Kategorier: Nyheter|Taggar: |
Till toppen