Namnet Födelsehuset står för en vision om helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid. En vård som utgår från föräldrarnas önskemål och behov.

Vi vill verka för:

  • mer kontinuitet
  • större valfrihet
  • och en mänskligare atmosfär inom förlossningsvården