PÅVERKAN

 

Brukarråd:

Födelsehuset deltog i februari med två representanter på Brukarrådsmötet på SU:s Barnsjukhus och Kvinnoklinik, för tredje året i rad. Vi har även haft ett möte med ledningen för de tre förlossningsavdelningarna.  Under hösten deltog vi i ett möte med information och diskussion angående utbyggnaden av Förlossningsavdelningen på Östra. Där framförde vi önskemålen om att starta en ABC-enhet med integrerad mödravård och BB-vård, i samband med utbyggnaden. Detta ligger dock flera år fram i tiden, vi vet inte om önskemålen accepteras.

 

ABC-kampanj:

Tack vare bidraget för kvinnors organisering, från Ungdomstyrelsen, kunde vi delta i Baby- och Barnmässan i april, på Svenska Mässan i Göteborg. Vi byggde upp en monter där vi visade ett mysigt förlossningsrum – som det skulle kunna se ut! Mässa var i tre dagar och hade uppemot 10 000 besökare. Under den tiden pratade vi med många och samlade in namnunderskrifter. Sammanlagt

1 800 personer skrev på att de önskade en ABC-enhet i Göteborg!
En debattartikel från Födelsehuset om samma tema publicerades i Göteborgs-Posten i samband med mässan. Det blev även reportage från vår mässmonter i lokal TV och radio.
Med anledning av det extra valet till Västra Götalandsregionen i maj ordnade vi även ett politikermöte i Födelsehusets lokaler den 10 maj. Temat var diskussion om förlossningsvården och behovet av alternativ som ABC och hemförlossning. Åtta politiker som representerade nästan alla partier som ställde upp i valet deltog. Helena Lindgren föreläste om sin doktorsavhandling om hemförlossningar i Sverige, och politikerna fick tillfälle att berätta om sina partiers politik inom området. Mötet var välbesökt.

 

Hemförlossningar:
Vi har även fortsatt att lobba för att hemförlossningar ska finansieras av regionen, inte av föräldrarna privat. En hjälp i detta var att nya forskningsresultat publicerades under året, som stöder påståendet att hemförlossningar är säkra för friska kvinnor. Den kända amerikanska barnmorskan Ina May Gaskin fick det alternativa Nobelpriset, the Right Livelihood Award, i december. Detta hjälper naturligtvis också till att lyfta frågan, eftersom hon har arbetat med hemförlossningar sedan 70-talet.  I samband med prisutdelningen skickade vi därför ut ett pressmeddelande, och bjöd in Ina May till Göteborg. Mer om det nedan.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade 2008 utvecklades vidare under 2011.  Kvinnor med invandrarbakgrund fungerar som stöd för nyinvandrade gravida kvinnor och deras familjer. Under 2011 fick 113 kvinnor stöd av våra doulor och kulturtolkar. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk som kurdiska, persiska, och serbokroatiska förekom. Förutom enskilt stöd ordnade vi även mammagrupper på arabiska, somaliska och persiska, i Angered, Gamlestaden, Bergsjön och Biskopsgården. De erbjuder en ersättning för den föräldrautbildning som nyinvandrade föräldrar ofta missar. 16 sådana mammagrupper (med ca 6 kursträffar vardera) genomfördes under året, i samarbete med barnmorskor från mödravården.

Finansieringen av projektet gavs av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen). Under slutet av året påbörjades ett projekt för kvinnors organisering, med stöd av Ungdomsstyrelsen. Det handlar om att utbilda fler mammagruppsledare (förlossningspedagoger), några nya doulor, göra en intern utvärdering av hittillsvarande mammagrupper, samt förbereda en träffpunkt för gravida och nyblivna mammor.

Ett nära samarbete med Angereds Närsjukhus har fortsatt under året. En kampanj för ett ökat deltagande i cellprovstagning genomfördes, där doulorna hade en viktig roll som informatörer på sina hemspråk. Detta visade sig vara mycket lyckat.
Vi deltog även i olika konferenser, bl a föreläste Bodil Frey och doulor i Västra Götalandsregionens Barnrättsdag den 13 december, samt på Kvalitetsmässan, Svenska Mässan, i november. Vi besökte även ESF-rådets seminarium ”Interkulturell och Interreligiös dialog” i Jönköping den 15 september samt ”Hälsa – Jämlikhet –Integration” med IMHAD i Stockholm den 6 december.
På olika lokala Hälsodagar och –mässor var doulor närvarande, i Angered Centrum, Bergsjön, Kortedala Torg och Hjällbo Centrum.
Vi ordnade även en arabisk kväll för kvinnohälsa i Angered i samarbete Närsjukhuset och föreningar.

Bodil Frey var projektledare på drygt halvtid, Eva-Maria Wassberg och Maria Hogenäs medverkade som utbildare och handledare. 20 doulor med invandrarbakgrund medverkade som timanställda. Vi hade även en ekonomiassistent på deltid.

Nytt för år 2011 var att vi fick ett Organisationsbidrag från Ungdomsstyrelsen. Det var första gången föreningen fick offentlig finansiering som intresseförening för brukare inom mödra- och förlossningsvård, förutom verksamheten med invandrarkvinnor som målgrupp.

 

FÖDELSEHUSETS ÖVRIGA VERKSAMHET:

 

Kurser som har hållits i föreningslokalen i Kålltorp: Profylaxkurs, Gravidyoga, Bärsjalskurser, Tricks of the Trade för barnmorskor, Doulautbildning, utbildning för Doula och Kulturtolk.

Torsdagsföredrag och infokvällar hölls i lokalen, sammanlagt 23 olika program under året. Några exempel: Infokväll om doulor, naturlig familjeplanering, dyktekniken och Cayenne Ekjordhs berättelser, Susanna Helis ”Föda utan rädsla”, amningsföredrag mycket mer.

Utbildningsdagar och större arrangemang:

I april bjöds förlossningsläkaren Eva Gundberg in för att hålla en utbildningsdag riktad till personal inom förlossningsvården. Temat var pre- och perinatal psykologi och dess betydelse för individens framtid, samt fördelar med att föda i upprätta positioner.

I september hölls en utbildningsdag med den kände franske förlossningsläkaren Michel Odent, i Folkets Hus. Närmare 100 personer deltog.

I december passade vi på att bjuda in Ina May Gaskin, som kom till Stockholm för att ta emot The Right Livelihood Award. Efter prisutdelningen kom hon till Göteborg, där vi arrangerat två föredrag i Stadsbiblioteket. Ca 80 personer kom och lyssnade på henne.

Dessa två större arrangemang ledde också till att deltagare kom från olika platser i Sverige, och vi diskuterade med flera personer om att starta lokalavdelningar för Födelsehuset.

På Midwifery Today, en internationell konferens i Bad Wildbad i Tyskland i september, deltog Bodil Frey och Eva-Maria Wassberg som representanter för Födelsehuset. Det var intressant och vi knöt kontakter med många liknande organisationer i hela världen.

Barnmorskekooperativet har hyrt ett mottagningsrum samt en andel i kurslokalen i Kålltorp. Vi har även hyrt ut lokalen till externa möten och kurser.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 139 medlemmar (varav 116 var kvinnor).