PÅVERKAN

Brukarråd:

I februari deltog två representanter från Födelsehuset för första gången på ett Brukarrådsmöte på SU, Område 1. Det var också första gången som Kvinnokliniken deltog i ett Brukarråd. Att det kom till beror nog i första hand på att vi i Födelsehuset har krävt det.

Brukarinflytande är vanligt på många områden i vården, t ex i fråga om hjärtsjukdomar och diabetes. Men hittills inte inom förlossningsvården. Ändå är tydligen den vanligaste diagnosen på våra sjukhus: Normal vaginal förlossning.

Genom Brukarrådet vill vi få igång regelbundna möten med cheferna inom vården för att framföra krav på förbättringar. Däribland att det startas en ABC-avdelning och att mer görs för att förebygga traumatiska förlossningsupplevelser och förlossningsrädsla.

Hemförlossningar:

Ett annat område där vi vill påverka är att hemförlossningar ska betalas av regionen, inte som nu av föräldrarna själva. Vi hade några medlemsmöten om detta, och medlemmar hade samtal med olika politiker och experter i regionen. Ämnet togs även upp i en artikel i Metro.

PROJEKT MED OFFENTLIG FINANSIERING

Projekt Doula och Kulturtolk:

Projektet som startade i augusti 2008 har fortsatt hela året 2009. Det handlar om att invandrarkvinnor utbildas till doulor och kan hjälpa nyanlända gravida kvinnor med samma språkbakgrund. Det är särskilt stort behov av stöd för kvinnor som inte förstår svenska språket, och ofta kan vara mycket isolerade. Under 2009 fick ca 60 kvinnor hjälp av en doula. Många hade arabiska eller somaliska som sitt modersmål, men även andra språk kunde  doulorna hjälpa till med, som persiska, turkiska, franska och serbokroatiska. I slutet av året publicerades en utvärdering av projektet, där man konstaterade att det har en mycket positiv effekt och bör få fortsätta. Vi har ett bra samarbete med Angereds Närsjukhus.

Finansieringen av projektet gavs av Folkhälsokommittén i Västra Götaland samt EU:s Integrationsfond. Under 2010 blir det fortsatt finansiering av Hälso- och Sjukvårdsnämnderna 12 och 11 (Nordöstra Göteborg och Hisingen) samt Integrationsfonden.

Utvärderingsrapporten finns att få från föreningen, maila info@fodelsehuset.se så kan vi skicka den.

FÖDELSEHUSETS NYA LOKAL:

Hittills har föreningen inte haft någon egen lokal, men under hösten fann vi en i Kålltorp, hyreskontrakt skrevs och tillträde var den 1 december. Efter mycket arbete med förberedelser och iordningställande av lokalen invigdes den 10 januari 2010. Vår önskan var att kunna erbjuda en mötesplats med kurser, föredrag och barnmorskemottagning. Adress är Wingårdsgatan 7A.

FÖDELSEHUSETS BARNMORSKOR

Kooperativet Födelsehusets Barnmorskor startade under våren 2009, efter många möten och stöd från Coompanion. Den består av fyra barnmorskor och en representant från styrelsen i Födelsehusets ideella förening. Barnmorskorna har ett eget mottagningsrum i Födelsehusets lokal. De erbjuder privat mödravård, hembesök med ”Barnmorskebilen” och hemförlossning. Mer info finns på www.barnmorskebilen.se

ANDRA AKTIVITETER

Vi deltog på Baby- och Barnmässan genom att ha hand om Amningsrummet. Där lät vi nyblivna mammor fylla i vår enkät om förlossnings- och BB-vård. Enkätens resultat skickade vi ut som pressmeddelande, vilket gav upphov till en artikel i Metro.

En uppblåsbar förlossningspool köptes in, ”Birth Pool in a Box”, som kan hyras ut.

DVD:s av filmen ”Orgasmic Birth” har kunnat köpas från föreningen.

MEDLEMMAR; Vid slutet av året hade föreningen 58 medlemmar.