Efter några planeringsmöten under våren 2007 grundades föreningen officiellt genom mötet i Mölndals Folkets Hus den 9 maj. På det startmötet kom ca femtio personer och stämningen var entusiastisk.

Sedan dess har vi ordnat två större, lyckade arrangemang. Ina May Gaskins två föredrag i Göteborg och utställningen på Stadsbiblioteket den 14 – 20 september. Föredragen var ett samarbete med barnmorskeutbildningen i Göteborg, Borås och Skövde och det kom över hundra barnmorskestudenter till det första föredraget. Dessutom många barnmorskor, även från andra platser i Sverige, totalt över 200 personer.

Utställningen på Stadsbiblioteket blev också fin. Vi hade bl a lagt ut en enkät där man kunde ”betygsätta” förlossningsvården. Föredrag hölls, bl a om att föda hemma, om att våga föda igen efter en dålig upplevelse och om hur man knyter bärsjalar.

Många nya medlemmar kom genom Ina Mays föredrag. Vid slutet av året hade föreningen 46 medlemmar.

Sedan föreningens grundande har flera medlems- och arbetsgruppsträffar hållits. Utställningen hade en väl fungerande arbetsgrupp och en lobbygrupp har diskuterat strategier för att få mer inflytande på förlossningsvården.

En grupp där man kan bearbeta traumatiska förlossningsupplevelser är planerad, och kommer troligen att ordnas i samarbete med Självhjälpshuset Solkatten.

I november inbjöds föreningen att komma med synpunkter till SU:s utredning ”Framtidens Förlossningsvård”. Där ska riktlinjer läggas upp för hur förlossningsvården i Göteborg ska utvecklas framöver. Vi har också bett att få delta i utredningens arbetsgrupper, men har inte fått delta hittills p g a att vi kom in i arbetet så sent. Bättre sent än aldrig, det finns inte så mycket vana i Västra Götaland att lyssna på vad kvinnorna vill när man planerar och bestämmer verksamheten. Nu vill vi följa upp om hänsyn tas till de synpunkter vi har framfört.