Vår värdegrund

  • En trygg graviditet och en positiv förlossningsupplevelse påverkar barnet och mamman för resten av livet.
  • Vi vill uppmärksamma den existentiella innebörden av då ett barn kommer till världen och motverka att den ses som rutin
  • Gravida och födande är självständiga människor som har rätt att göra egna val
  • Den bästa platsen för det nyfödda barnet, även när neonatalvård är nödvändigt eller mamman behöver specialistvård, är tillsammans med sina föräldrar
  • Barnmorskors genuina yrkeskunnande kring frisk graviditet och fysiologisk födsel skall ges större utrymme och förutsättningar inom vården