Födelsehusets styrelse väljs av årsmötet och därmed medlemmarna. Under det senaste årsmötet i februari valdes följande styrelse:

Lisel Naeslund, ordförande
Lovis Tjärnström, kassör
Eva Finch, ledamot
Jane Fogelström, ledamot
Christine Olsén, ledamot
Kristina Sallnäs, ledamot
Tuyetyen Tang, ledamot

Jenny Koos, suppleant
Gabriella Blomqvist, suppleant
Clara Lindahl, suppleant