I mars 2007 träffades ett antal föräldrar, gravida, doulor och barnmorskor i Alingsås för att diskutera uppstarten av en förening med syfte att förbättra förlossningsvården. Formellt bildades sedan föreningen vid ett möte i Mölndal den 9 maj 2007. Sedan dess har Födelsehuset verkat på många olika sätt för en mänskligare förlossningsvård. Redan i september samma år bjöd föreningen in Ina May Gaskin till två föreläsningar, och det hölls också en utställning om födande på stadsbiblioteket i Göteborg.

2008 startade Födelsehuset brukarrådsarbete i Göteborg, för att företräda födande kvinnor gentemot förlossningsvården. Brukarrådet har kontinuerligt hållit möten med förlossningsklinikerna i Göteborg sedan dess, ungefär en till två gånger per år. Brukarrådet har även varit med och diskuterat mödravårdens utformning, neonatalvården samt den nya byggnation som ska ske i Göteborg, med ett helt nytt hus där all förlossningsvård samlas.

Under 2008 startade Födelsehuset även projektet Doula & kulturtolk, för att stötta icke-svensktalande kvinnor när de föder barn i Sverige. Genom åren har nya kulturtolksdoulor utbildats, och fram till 2017 har de assisterat vid mer än 1300 förlossningar. Verksamheten har övergått från projekt till stadigvarande verksamhet, och Födelsehuset har ansvarat för konceptutvecklingen. Nya orter har tillkommit inom Doula & kulturtolk, som nu finns i Göteborg, Stockholm och Halland. Läs gärna mer på www.doulakulturtolk.se.

2010 flyttade Födelsehuset in i sin första lokal, på Wingårdsgatan i Kålltorp, Göteborg. Där hade vi verksamhet under ett antal år, innan flytten gick in till centrum 2015 där Födelsehuset nu har lokal på Haga Kyrkogata. I lokalen hålls träffar, kurser, möten och föreläsningar.

Under åren har Födelsehuset hållit i ett stort antal föreläsningar, kurser och workshops. Vi har även deltagit i konferenser, drivit lobbyarbete och väckt opinion kring förlossningsfrågor. Läs gärna mer om våra verksamheter här!