Det finns en hel del rutiner som följs på förlossningsavdelningen. De kan se lite olika ut beroende på sjukhus, landsting, avdelning och personal. Det är du som födande som äger rätten till din kropp och att allt som erbjuds är frivilligt, i enlighet med Patientlagen. Vill du veta mer om varför något föreslås så kan du ställa följdfrågor som kan hjälpa dig att få mer information för att kunna ta ett beslut. Till exempel: Vad föreslås göras? Varför? Vilka för- och nackdelar finns? Finns det andra alternativ? Går det att vänta? Går det att avstå?

Här berättar vi kort om ett antal av de rutiner som kan finnas på din förlossningsavdelning.