På många håll i världen är detta med att föda fram sitt barn i vatten inte något märkligt. I våra grannländer Danmark och Norge sker detta på kvinnans önskemål. I Sverige var det vanligt med vattenfödslar i slutet av 1980-talet och en bit in på 1990-talet. En del tror det är förbjudet. Det är det inte. Varje förlossningsavdelning bör kunna erbjuda såväl smärtlindring i vatten som att föda fram sitt barn i vatten, om kvinnan önskar det.

Erfarenheten med vatten som smärtlindring är att stressade kvinnor blir mer avslappnade. Det är gynnsamt för värkarbetet och för barnet, och kvinnan själv så klart. En mamma som är trygg när hon föder, får färre komplikationer (när man jämför liknande grupper med varandra – de som använder vatten och de som inte använder vatten). Många kvinnor upplever sig mindre exponerade när de är i vattnet, som om vattnet döljer kroppen lite. Vattnets rörelse mot huden ökar oxytocinproduktionen vilket brukar ge ett kraftigt och bra värkarbete OM förlossningen är igång ordentligt (du kan inte framkalla en förlossning innan kroppen är redo bara för att du är i badet).

Förberedelse

Ta kontakt med den klinik du planerar att föda på. Fråga vilka möjligheter det finns att föda i vatten om du skulle önska det. Om det inte finns badkar är det möjligt att hyra en förlossningspool från Födelsehuset.  (Om du får svar att det är förbjudet, be att få ta del av de riktlinjerna och skicka gärna riktlinjerna vidare till Födelsehuset).

Fråga om kliniken har barnmorskor som är trygga med att assistera vid födsel i vatten. När barnmorskan inte är trygg, har det hänt att hon tvingat upp kvinnan ur badet, genom att dra ut proppen. Det gör att det är svårare att komma ur karet och svårare att hjälpa till om en komplikation skulle uppstå vid framfödandet.

Om du planerar att föda i vatten hemma – kolla om varmvattenberedaren klarar detta (om du inte har centralvärme). En pool rymmer ungefär 1000 liter.

Temperatur

Det finns olika information på olika förlossningsavdelningar. En del hävdar att det inte ska vara varmare än 32 grader. Andra att vattnet bör inte vara varmare än 37,5 grader. Är det varmare kan barnets hjärtfrekvens bli snabbare. Det kan vara svårt att veta om det beror på en infektion eller varmt vatten.

Hygien

Det är vanligt under krystningsskedet att det kommer lite avföring. Om det kommer i vattnet, kan det fångas upp med en sil. Det är också möjligt att ta ett lavemang innan du går i badet för att minska risken för detta. Det är inte farligt om mammas avföring hamnar i vattnet. Barnet behöver mammans tarmbakterier.

Vätska

Det finns en risk att kvinnan blir lite uttorkad. Förlossningsarbete kan vara en svettig process. Det märks inte i vatten. Bra att dricka ordentligt!

Förlossningsställning

Under värkarbetet går det bra att ha vilken ställning som helst, det som du känner dig bekväm med. Upplevelsen av viktlöshet i vatten är skön när kroppen är så tung mot slutet av en graviditet. Det är lätt att vända och vrida på sig.

Under framfödandet är det viktigt att barnet föds “från vatten till vatten”. Det innebär att när barnets huvud föds fram ska det inte först komma i kontakt med luft och sedan födas vidare ner i vattnet. Då finns en risk att barnet drar ner badvatten i lungorna. Om huvudet föds fram under vatten är den risken minimal.

Om mamman föredrar att stå på alla fyra, på knä, är det därför viktigt att vattnet är tillräckligt djupt för att barnet ska kunna födas ner i vattnet. Annars: välj annan ställning, eller gå ur badet.

Det är gynnsamt att ligga på sidan med ena benet över badkarskanten för att vidga bäckenmåtten. Det går bra att stå på knä, eller sitta bakåtlutad. Tyngdlösheten gör att korsbenet fritt kan röra sig.

Enligt nuvarande  forskningsläge finns det inte skäl att avråda från att föda i vatten. Det kan behöva göras fler studier kan visa på fördelar och nackdelar. Än så länge bör man därför vara följsam för kvinnans önskemål. Läs gärna mer om forskning i ämnet: ”Enligt nuvarande forskningsläge finns det inte skäl att avråda från att föda i vatten.”  Länk: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000111.pub3/full (Cochrane review)