Vilken position kvinnan är i när hon föder fram sitt barn kan påverkas av många olika faktorer: var hon föder, vilken position kvinnan själv föredrar, det kan ha att göra med vilken position vårdgivaren föredrar eller det kan handla om att ett medicinskt ingrepp som t ex att en sugklocka behöver läggas.

Följande avsnitt är som inspiration till andra ställningar än det man kanske föreställer sig vara “ett måste”, nämligen att ligga/halvligga i en säng med benen i benstöd/att någon håller upp benen. Så ser vi oftast födslar på film. Och: De flesta kvinnor har rymliga bäcken och kan föda fram barnet i vilken position som helst, även i ryggläge. Men när kvinnor fritt kan välja vilken position de vill föda fram barnet i, som när de föder hemma, väljer kvinnor i princip aldrig att ligga på rygg eller vara halvsittande. Det är aldrig någon som föder hemma som efterfrågar benstöd (gynläge). Det är inte så konstigt, för det ger inte lika mycket kraft under utdrivningen. (Jämför med att ligga på rygg och bajsa, särskilt om du vore hård i magen.) I mer upprätta eller framåtlutande positioner finns mer kraft för att föda fram barnet och gravitationen utnyttjas på bästa sätt.

När du ska föda fram ditt barn, känn efter vilken position som är bekväm för dig.

Ibland går krystskedet väldigt snabbt och det i sig kan kännas överväldigande. För att sakta ner ett snabbt förlopp kan det vara gynnsamt att ligga på sidan och antingen själv hålla upp det ena benet, eller att partnern eller någon personal stödjer benet.

Kvinnor som föder fysiologiskt brukar ofta välja en position som ger bästa förutsättningar för framfödandet där hon tar gravitationen till hjälp. Det är olika för olika kvinnor och för samma kvinna kan det variera från ena födseln till en annan vilken ställning hon väljer.

När korsbenet kan röra sig, ges större utrymme för barnet att födas fram. Sittande och liggande positioner “låser” korsbenet på en plats och bäckenutgången, alltså den nedre delen av förlossningskanalen, blir mindre än i alla andra positioner. Vid krystning är det mest optimalt att välja en eller flera ställningar där korsbenet lättare kan ge efter.

Förlossningskanalen, den rutt barnet passerar genom mammans bäcken, har en böj och liknar bokstaven J. Det betyder att barnet föds mot ett motstånd, i uppförsbacke, när mamman ligger/halvligger på rygg. Det medför också en större påfrestning på mellangården.

I en Cochrane review gjordes en sammanställning på forskning om förlossningsställning bland kvinnor som inte använt ryggbedövning. Upprätta positioner gav en något kortare krystningsfas, färre klipp i mellangården, färre instrumentella födslar (sugklocka eller tång), fler som blödde mer än 500 ml men inte mer än 1 liter. (i Sverige anses det normalt hos en frisk kvinna att blöda upp till en liter), och eventuellt vanligare med bristningar i mellangården (men inte vanligare med bristningar ner till ändtarmsmuskeln). När det gäller bristningar var det dock svårt att säkert dra några slutsatser. Du kan läsa om studien här.

Hur utdrivningsskedet kan gå till varierar mycket. Det är viktigt att du som föderska vet att du har möjlighet att påverka här. Att vara i en upprätt position/stå på alla fyra, ger många kvinnor en större känsla av kontroll och en nöjdare upplevelse, än ryggläge. Men ny forskning visar att läget i sig inte tycks ha någon större betydelse för bristningar.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877575617301039

Vad ökar risken för bristningar?

 • Instrumentella förlossningar (sugklocka eller tång)
 • Ryggbedövning
 • Yttre press, dvs att en personal trycker på övre delen av livmodern (i riktning mot slidöppningen) samtidigt som kvinnan krystar.
 • När huvudet kommer ner genom bäckenet lite snett (så det inte är toppen av huvudet, “kronan” som bjuder sig)
 • Ett barn som väger över fyra kg
 • Att vara förstföderska
 • Värkförstärkande dropp
 • Ett långt utdrivningsskede, alltså den sammanlagda tid kvinnan krystar, ökar risken för bristningar.

Vad minskar risken för bristningar?

 • Planerad hemfödsel
 • Varma handdukar mot mellangården under krystfasen
 • Omföderska

Hur barnmorskan håller sina händer mot mellangården (eller håller dem beredda nära utan att gripa in) beror dels på “kultur” på den enskilda förlossningsavdelningen. Men också hur det ser ut rent kliniskt. Om vävnaden vid mellangården vitnar, kommer barnmorskan att erbjuda att hålla sina händer mot mellangården och underlätta för barnets huvud att födas fram, för att minska risken för bristningar. Om ett värkstimulerande dropp pågår, ökar detta risken för bristningar, och då kan det också vara en hjälp för att minska risken för bristningar om barnmorskan underlättar huvudets framfödande. Om du önskat ryggbedövning, kan barnmorskan minska risken för bristningar genom att stödja huvudets framfödande.

Här nedan kan du läsa om olika ställningar under krystningsskedet.

Stående

En del kvinnor går och står under värkarbetet och vill förbli stående även under framfödandet. Eller vill resa sig till stående under framfödandet. Det går bra. Barnmorskan kan lägga en kudde mellan kvinnans ben, och sitta nedanför och bistå med att ta emot barnet om inte kvinnan tar emot barnet själv. Och det går bra att hjälpas åt, som synes på följande bilder.

Gåbord som hjälpmedel under krystningen

En del kvinnor tycker det är skönt att mellan värkarna kunna stå upp och under värk komma ner i hukande position. Då kan gåbordet vara en bra hjälp. Det ger en bra stabilitet.

Experimentera gärna och se vilken position som passar just din kropp bäst.

Knästående/Stå på alla fyra

För vissa är det skönt att stå på knä. Det är kanske i sängen med ryggstödet uppfällt eller på golvet, lutad över en stol, partnerns knä etc.  Detta är en ställning där kvinnan ofta känner bra kraft och kontroll. Det kan vara lättare att aktivt ta upp barnet själv i sin egen takt. Ställningen gynnar barnets passage.

En position som många kvinnor tycker känns bra att föda i.

I den här positionen blir det mindre påfrestning på mellangården och tyngdkraften hjälper barnet att födas fram. Eftersom krystfasen kan ta en stund så tänk på dina knän. Be om en kudde under knäna. Stå gärna upp ibland om möjligt för att få cirkulation i benen.

Halvt sittande på knä

Med ena foten mot underlaget och det andra knät i golvet, vidgas bäckenet på ett väldigt gynnsamt vis och det går ofta lätt att krysta fram barnet i denna position.

Huksittande ställning

gör att det i princip är omöjligt att spänna bäckenbottenmuskulaturen. På youtube finns denna film från 1970-talets Brasilien. Men även om filmen är gammal, visar den tydligt hur framfödandet i huksittande kan se ut för flera olika kvinnor.

Vid 5 min 42 sek ses en födsel där kvinnan håller i ett räcke. En s.k. Squatting-bar finns idag på vissa sjukhus för att det ska vara lättare att hålla balansen om kvinnan väljer att sitta på huk i sängen under krystningen. Det är ett mjukt underlag, så lite svårare att hålla balansen i en säng.

Det går så klart bra att använda partnerns lår som armstöd och få ett nära stöd om du vill sitta på huk och krysta.

I dessa positioner föds barnet fram lätt på en liten “landningsbana” mellan kvinnans fötter. Kvinnan kan lätt ta upp barnet när hon känner sig redo. Det är lätt för barnmorskan att sitta på golvet/en låg pall framför mamman för att vid behov kunna hjälpa till.

Förlossningspall

För en del kvinnor känns det bäst att sitta på en förlossningspall under den sista delen av utdrivningsskedet. Att sitta på en specialformad pall gör att krystningsfasen går snabbare, det är mer sällsynt med klipp i underlivet, ovanligare med värkförstärkande dropp.

Kvinnor som har fött barn i denna ställning berättar att de känner sig skyddade, säkra och starka jämfört med dem som föder halvsittande eller liggande.

För 20-30 år sedan fanns förlossningspallar på de flesta förlossningsavdelningar. Så är det inte längre, trots att detta att sitta på en u-formad pall vid framfödandet ofta är mycket uppskattat av den födande kvinnan. Detta är inte något modernt påfund utan hänvisning finns redan i Andra Mosebok 1:16 på engelska “And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew women, and see them upon the birthstool…”

Men på många sjukhus erbjuds pall. Det kan vara lättare att krysta, sittandes på en pall. Vill du själv ta emot ditt barn, kan detta vara en bra position för att lätt komma åt. För barnmorskan är detta en bekväm arbetsställning med full uppsikt på vad som sker.

Med en stol/soffa bakom pallen kan din stödperson finnas bakom dig. Du kan använda personens lår som armstöd, luta dig bakåt under värkpaus och slappna av.

För partnern kan det upplevas som en fin delaktighet i födseln att få sitta på det här viset och ge stöd.

I en svensk avhandling om friska förstföderskor som födde på pall fann man att krystningsfasen var snabbare än för dem som låg ner. Ställningen gav starkare värkar så det var ovanligare med värkförstärkande dropp bland dem som födde på pall. En nackdel med att föda på pall var att blödningar över 500 ml var vanligare än bland dem som låg ner (men i Sverige anses det normalt för en frisk kvinna att blöda upp till 1 liter). Blodvärdet var lika tre månader efter förlossningen oavsett förlossningsställning. När kvinnorna tillfrågades hur de upplevde att föda på pall, beskrev de upplevelse av självförtroende, att de kände sig kraftfulla och skyddade. I den här studien såg man ingen skillnad på andelen instrumentella förlossningar jämfört med de som inte födde på pall. Det var varken fler eller färre barn som behövde överföras till neonatalavdelningen när mamman födde på pall.

En del barnmorskor är oroliga att bistå kvinnor som vill föda på pall då det finns en missuppfattning att detta skulle leda till fler allvarliga bristningar. Men forskning visar att det inte är någon ökad risk för allvarliga bristningar när kvinnan föder på pall. Däremot är det minskad risk för klipp i mellangården när kvinnan föder på pall.

Vid snabbt förlopp

Ett sätt att bromsa ett snabbt förlopp, kan vara att ligga på sidan och krysta.

Partnern kan stå bakom och hjälpa med att hålla upp benet under krystvärken. Kanske vill du själv hålla tag om ditt knä och dra det upp mot din mage under krystningen. Det är också möjligt att det övre benet kan lutas mot ett benstöd framför dig.

De flesta kvinnor har tillräckligt stort bäcken för att kunna vara i vilken position som helst. Du kanske tycker om att halvsitta i sängen med uppdragna ben eller med dina ben i benstöd? Känn efter var du får bäst kraft att krysta. Säkert kan din barnmorska guida dig om du känner dig osäker.

Tips vid långdraget utdrivningsskede

Under krystningsskedet, särskilt om det går lite trögt, kan det vara en hjälp att använda sig av “dragkamp”, eller “norska knuten”. Detta är med stor sannolikhet din barnmorska välbekant med. Du som ska krysta drar allt vad du orkar i ett lakan/handduk/sjal samtidigt som du krystar allt vad du orkar. Att dra i sjalen gör att dina bukmuskler aktiveras och du får lite extra hjälp att krysta.