Inspirationsmall för förlossningsbrev

Att skriva ett förlossningsbrev är en bra förberedelse som blivande förälder. Där finns möjlighet att fundera igenom olika situationer, ingrepp och hanteringsstrategier. Det är även ett sätt att förmedla sin vilja och tankar till de som ska bistå vid födseln. Här kommer en inspirationsmall över sådant som kan vara bra att fundera över och förmedla till stödpersoner, barnmorskor och övrig sjukvårdspersonal. För mer information om de olika ingreppen och dess för- och nackdelar kan du läsa under Rutiner under förlossning, eller klicka på länkarna.

 • Namn, personnummer, partner, stödperson
 • Om graviditeten
 • Tidigare eventuella upplevelser av vården/förlossning
 • Förväntningar
 • Bra att veta om mig/så kan jag reagera/detta svarar jag på/så vill jag ha stöd
 • Hantering och strategier. Till exempel psykoprofylax, yoga, Föda utan Rädsla-metoden, hypnobirthing, rörelse, beröring eller annat.
 • Smärthantering/lindring. Vad du kan tänka dig. Ickemedicinsk smärtlindring såsom bad, akupunktur, akupressur, TENS, sterila kvaddlar, massage, beröring, avslappning, andning, annat behagligt och rogivande. Medicinsk smärtlindring såsom lustgas och ryggbedövning. Vill du att personalen ska erbjuda eller vill du själv fråga efter det när/om du känner behov av det?
 • Rutiner. Det finns en hel del rutiner som följs på förlossningsavdelningen. De kan se lite olika ut beroende på sjukhus, landsting, avdelning och personal. Det går att söka mer information om de olika rutinerna på förhand för att kunna göra ett informerat val. All vård som erbjuds skall ges med ett informerat samtycke och samtycket kan när som helst tas tillbaka. Det är du som födande som äger rätten till din kropp och att allt som erbjuds är frivilligt. Som föräldrar bestämmer ni över vården som erbjuds ert barn. Vill du veta mer om varför något föreslås så kan du ställa följdfrågor såsom: Vad föreslås göras? Varför? Vilka för- och nackdelar finns? Finns det andra alternativ? Går det att vänta? Går det att avstå? Se mer under Informerat val/ rutiner.
 • (Eventuell igångsättning, olika indikationer och olika metoder)
 • (Eventuellt kejsarsnitt, avnavling, seed your baby, hud mot hud/separation)
 • Efter födseln
 • K-vitamin
 • Livmodersammandragande injektion (Syntocinon)
 • Avnavling
 • Hantering av barnet
 • Amning/annan matning, vad för stöd vill ni ha?
 • BB, delat rum/enkelrum, partner som stannar, allergi, specialkost, vad för stöd?