Ingen kvinna ska nekas en trygg förlossning. Födelsehuset ställer tillsammans med fyra andra organisationer krav på regeringen att införa en förlossningsgaranti. https://www.svd.se/kravet-ingen-kvinna-ska-nekas-en-trygg-forlossning

Fler vill föda barn hemma. Även i Västerbotten ökar efterfrågan på hemförlossning..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6799433

Oetiskt att inte låta kvinnor föda säkert. Barnmorskeförbundet lyfter behovet av kontinuitet och andra viktiga förbättringar i mödra- och förlossningsvård. https://www.dagenssamhalle.se/debatt/oetiskt-att-inte-lata-kvinnor-foda-sakert-17801

Allt fler vill föda hemma. Efterfrågan på hemfödsel ökar, i Stockholm har det skett en tydlig ökning i antalet ansökningar. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6728530

En barnmorska per födande. Läkare och barnmorskor eniga – en barnmorska per födande skulle minska barnmorskeflykten och ge en bättre vård. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/04/lakare-och-barnmorskor-eniga-om-losning-mot-personalflykt/

Barnmorska hela vägen. Ett spännande forskningsprojekt som undersöker hur caseload midwifery fungerar i en svensk kontext Med hjälp av caseload midwifery kan kontinuiteten garanteras genom graviditet, förlossning och eftervård. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/28/egen-barnmorska-foljer-mamman-till-bb/

Samt https://www.lvn.se/Om-landstinget/Aktuellt-i-landstinget/Nyheter/barnmorska-hela-vagen–ett-spannande-forskningsprojekt/

Färre kvinnor spricker eller klipps vid hemförlossning. Forskaren Malin Edqvist berättar om sin nordiska studie. http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//farre-kvinnor-spricker-eller-klipps-vid-hemforlossning.cid1461437

Barnmorskeledda födelsekliniker. Åsa Andersson, barnmorska, skriver här en debattartikel om vikten av att låta barnmorskor ge expertutlåtanden inför beslut kring normalt födande och dess omständigheter. https://www.svd.se/orimligt-att-blockera-bb-som-leds-av-barnmorskor

Vad födande får kosta. Emma Philipsson från Förlossningspodden skriver om krisen i förlossningsvården och hur den i själva verket handlar om ekonomiska prioriteringar kring födande – vad en födsel får kosta. https://www.expressen.se/debatt/krisen-handlar-om-vad-en-fodsel-far-kosta/

Barnmorskor slår larm. Om krisen i förlossningsvården och vad den innebär både för födande och för personal. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VVLW6/barnmorskor-slar-larm-grater-efter-varje-pass

Hemförlossning. Andrea Ferrera valde att föda hemma, hon bor i Stockholm och fick därför assistans av hembarnmorskor genom landstinget. https://www.dn.se/sthlm/andrea-herrera-valde-att-foda-hemma/

Hudnära kontakt gör pappor mer närvarande. Hur vården organiseras på neonatalavdelningen påverkar föräldrars delaktighet. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/hudnara-kontakt-gor-pappor-mer-narvarande

Överdiagnostik och skadliga rutiner i förlossningsvården. Debattinlägg av Ingela Wiklund, dåvarande ordförande för Barnmorskeförbundet, om förlossningsavdelningarnas rutiner och dess evidens.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2013/01/30/overdiagnostik-och-skadliga-rutiner-i-forlossningsvarden/

Zero Separation! På DN Debatt har en av Födelsehusets medlemmar, beteendevetaren Sara Johansson, tillsammans med barnläkare Uwe Ewald, skrivit en debattartikel: “Låt alla nyfödda barn vara med sin familj dygnet runt”. Artikeln tar upp vikten av att inte separera föräldrar och barn efter födseln när barnet behöver extra vård. Samvård är mycket viktigt för små barn och hud-mot-hud-kontakt är något alla barn behöver för att må bra.

Heather kämpar för att få föda hemma.

Heather i Sävsjö vill kunna föda i hemmet, men landstinget i Jönköpings län bekostar inte en barnmorska som kommer hem till henne. Läs om och lyssna på inslaget från P4 Jönköping här!