Bli medlem

Så här gör du för att bli medlem i Födelsehuset:
200 kr på vårt PG-konto 307381-4 eller Swish nr 123-272 04 56
Märk inbetalningen som exemplet: AJonsson7601074884
Skicka samtidigt in nedanstående formulär.

Personer över 18 år i samma hushåll kan bli medlemmar för 50 kr per person.

* När vi söker statliga bidrag efterfrågas medlemsantal och medlemmarnas personnummer för att undvika bidragsfusk.