Med anledning av coronavirus covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens arbete med att begränsa samhällsspridning av infektion. Vi ser att enskilda förlossningskliniker och/eller regioner har ändrat reglerna kring antal stödpersoner under födseln. Födelsehuset vill betona vikten av att våra medlemmar exempelvis doulor och kulturtolkar fortsatt tillåts bistå föräldrar i form av den viktiga, evidensbaserade stödperson de är under födslar. I tider av otrygghet är doulan än viktigare som trygghetsskapande stödperson under den viktiga livshändelse som en födsel är! Födelsehuset uppmanar avslutningsvis i linje med allmänt förebyggande åtgärder mot smitta alla berörda att tillämpa god handhygien, undvika kontakt med sjuka människor samt stanna hemma vid minsta tecken på luftvägsinfektion (torrhosta, feber, andningsbesvär).

Gravida verkar inte tillhöra gruppen personer med ökad risk för allvarlig sjukdom. Ta dock kontakt med din barnmorska eller läkare om du har något som komplicerar din graviditet och du är orolig.

Allmänna uppdateringar publiceras löpande på Krisinformation.se och Folkhalsomyndigheten.se.

Födelsehusets styrelse