Med anledning av rådande riktlinjer i flera regioner om att födande personers partner/medföljande stödperson inte får närvara vid förlossning om denne har förkylningssymtom vill vi uppmana till förberedelse. Att förbereda och planera för att en sådan situation kan komma att uppstå kan hjälpa att skapa så mycket trygghet och lugn som möjligt för födande och partners just nu. Ta gärna del av nedan lista med förslag på tankar och förberedelser ni kan göra för att säkerställa ett så bra förlossningsstöd som möjligt utifrån rådande förutsättningar.

1. Tillfrisknande: först och främst kan din partner/stödperson hinna tillfriskna till förlossningen.
2. Hemmatid: om ni känner er trygga med att vara hemma under latensfasen, utnyttja den tiden väl och så länge det känns lugnt och tryggt samt om din partner/stödperson är frisk nog att finnas där som stöd. Om din partner inte mår bra under latensfasen är det viktigt att ni har en back up stödperson som kan hjälpa er med stöd.
3. Lista back-up stödpersoner: om din partner skulle vara sjuk när det är dags att åka in till förlossningsavdelning, vem eller vilka kan du tänka dig ha med under förlossningen? Gör gärna en lista med 1-3 personer att välja mellan som du tror och känner skulle kunna ge dig det stöd du behöver.
4. Tillfråga back-up stödpersoner: hör med dina back-up stödpersoner om de vill och har möjlighet att stötta dig under förlossningen vid behov. Hör med de om det är vissa dagar eller tider de inte kan så att ni täcker in så mycket tid som möjligt.
5. Beskriv ditt behov av stöd: berätta för dina back up stödpersoner, gärna både verbalt men också nedskrivet vad du vet/tror dig behöva för stöd under förlossningen, liknande det i ett förlossningsbrev. Detta är särskilt viktigt vid en sista-minuten lösning. Kanske vet du hur du reagerar på smärta, hur du vill bli berörd för att bli lugnad och känna trygghet, hur du vill bli bemött samt vad du har för önskemål avseende medicinsk smärtlindring, o.s.v.
6. Anlita en doula: om du saknar en stödperson i din närhet kan du anlita en doula. Hon har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje. Du hittar utbildade doulor på Födelsehusets hemsida samt på doula.nu

7. Överväg valet av födelseplats. Internationellt rekommenderas just nu födande att välja hemfödsel istället för sjukhusfödsel. Detta är gott tänkt ur smittskyddsperspektiv då hemfödsel minskar antalet vårdkontakter. Att föda hemma innebär ett kontinuerligt stöd av barnmorskor och att familjen inte separeras. Forskning visar att det är lika säkert för friska kvinnor att föda hemma som på sjukhus. Du hittar kontakt till hembarnmorskor samt mer om säkerhet och utfall vid hemfödsel på vår sida om forskning.

Födelsehusets styrelse