Om Födelsehuset

Födelsehuset är en ideell förening bestående av föräldrar, doulor och barnmorskor som verkar tillsammans. Vi är en brukarorganisation som samtidigt har en helhetssyn på födandet. Vår unika sammansättning och samverkan ger oss möjlighet att sammanväga födande kvinnors upplevelser med doulakunskap och barnmorskekompetens.

Vår vision är en helhetssyn och kontinuitet i vården under graviditet, förlossning och spädbarnstid, en vård som utgår ifrån föräldrarnas önskemål och behov. För att sträva mot detta mål arbetar vi bland annat med kunskapslyft i form av workshops, seminarier och föredrag samt genom brukarrådsmöten med ansvariga för vårdens utformning.

Bli medlem!